Training

Aan de hand van het boek ‘Ontslag! Welke Keuze Maak Jij?, verzorg ik trainingen voor bedrijven en particulieren met als doel zo snel mogelijk afscheid nemen van de oude werkgever en om zo snel mogelijk weer een plan te maken voor de toekomst.

Tevens zullen tijdens deze training de verschillende sollicitatievaardigheden aan bod komen, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het passief en actief solliciteren.

Doel van de training:

  • Inzichten krijgen in eigen onhandige gedragingen en gedachten tov het ontslag en jezelf.
  • Weer controle leren krijgen over de situatie.
  • Weer verantwoordelijkheid leren nemen voor de situatie.
  • Weer leren kennen van eigen waarde en kwaliteiten.
  • Werken aan een plan om een passende baan te vinden.
  • Verbeteren van sollicitatievaardigheden.
  • Meer actief gaan solliciteren en minder passief solliciteren.

Voor meer informatie bel 06-24614246